0976133183Chỉ đường
Ki-ốt 01, chợ Tân Kim, đường Nguyễn Văn Linh, TP.HD